Tiemerkinnät kaikkialla Suomessa

Cleanosol Oy on  tiemerkintäalan tiennäyttäjä.

Olemme suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Asiantuntija tiemerkintäkoneessa

Uteliaisuus ja erityisosaaminen ohjaavat työtämme. Hallitsemme tiemerkintätyöt korkealla teknisellä osaamisella.

Asiakaslähtöistä palvelua

Teemme paljon koemerkintöjä, joissa mm. selvitämme eri materiaalien näkyvyyttä ja kestävyyttä. Liikenneviranomaisten ja liikennetutkijoiden avulla asetamme jatkuvasti uusia, yhä kireämpiä tavoitteita itsellemme.

Käytämme laadukkaita tiemerkintämateriaaleja ja räätälöimme käyttämämme materiaalin asiakkaan vaatimuksiin ja tarpeisiin sopivaksi. Hallitsemme myös laajat palvelutoimeksiannot, kuten tiestön ylläpitotyöt.

Ota yhteyttä ja kysy tarjous

Hyvät tiemerkinnät parantavat liikenneturvallisuutta. Olemme yhä useammalle asiakkaalle itsestään selvä kumppani niin suurissa kuin pienissä tiemerkintäprojekteissa. Ota yhteyttä ja kerro, miten voimme palvella!

Kerro meistä kavereillesi

  • rala-pätevyys