Liikenneturvallisuus

Ajat autoa pimeänä ja märkänä syysiltana. Näkyvyys on huono ja tiemerkinnät ovat tuskin näkyvissä. Vastaan tulee auto ja samalla tiemerkintöjä ei ole ollenkaan ohjaamassa sinua – silloin toivottavasti vain pelottaa.

Liikenneonnettomuudet ovat vakava ongelma, jotka inhimillisten kärsimysten lisäksi aiheuttavat suuria kustannuksia. Olemme asettaneet tavoitteeksi lisätä liikenneturvallisuutta ja vähentää merkittävästi onnettomuuksien määrää. 

Vaikka jokainen viime kädessä itse vastaa riittävän varovaisesta ajamisesta, on liikenneympäristön selkeydellä ja riskittömyydellä kuitenkin merkittävä rooli. Hyvät tiemerkinnät auttavat meitä liikkumaan turvallisesti.

Parannamme tiestön liikenneturvallisuutta

Tiemerkinnät ovat osa liikenneturvallisuustyötä. Oikein tehdyt merkinnät parantavat turvallisuutta ja voivat säästää ihmishenkiä. Hyvät tiemerkinnät näkyvät vaikeissakin olosuhteissa ja vaikuttavat autoilijoiden käyttäytymiseen. 

Teemme yhdessä tieviranomaisten ja liikennetutkijoiden kanssa tiemerkintöjä, jotka parantavat teidemme turvallisuutta. Siihen pääsemme pitkäjänteisellä tutkimus- ja kehittämistyöllä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerro meistä kavereillesi

liikenneturvallisuus

  • rala-pätevyys