Ympäristö ja laatu

Haluamme jättää mahdollisimman pienen jalanjäljen ympäristöömme. Pyrimme toimimaan niin, että aiheutamme luonnolle mahdollisimman vähän haittaa. Siksi meillä on selkeät ympäristötavoitteet ja yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat, joilla kehitämme ympäristöystävällisiä materiaaleja ja työmenetelmiä.

Esimerkiksi

  • Käyttämämme materiaalitehtaat ovat ISO 14001:2000 -sertifioituja
  • Olemme ottaneet käyttöön VESIOHENTEISEN tiemerkintämaalin ja termoplastiset kuumamassat ympäristölle ystävällisempinä vaihtoehtoina
  • Teemme säännöllisesti sulatuskaasujen mittauksia uusien merkintöjen tekemisessä ja vanhojen merkintöjen poistojyrsinnässä. Mittauksissa arvot ovat jääneet selvästi sallittujen raja-arvojen alle

Laatu ohjaa kaiken tekemisemme

Olemme asettaneet itsellemme kovat laatuvaatimukset. Tätä varten meillä on selkeät rutiinit, joilla varmistamme laadun kaikessa toiminnassamme.

Esimerkiksi

  • Cleanosol on RALA-sertifioitu yritys
  • Kuulumme Tilaajavastuun Luotettava kumppani -ohjelmaan
  • Olemme Infra ry:n jäsen
  • Optimoimme hankintoja laatu- ja ympäristönäkökulmasta
  • Seuraamme jatkuvasti toimintaamme parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme
  • Käyttämämme materiaalit ja urakointipalvelut täyttävät korkeasti asetetut laatuvaatimuksemme

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerro meistä kavereillesi

ympäristö

  • rala-pätevyys