Koulutuksia

Mikäli tarvetta pätevyyskoulutuksille (myös Trafi-pätevyydet), eli
Ennakoivan ajon, Tieturvan tai Työturvallisuuden koulutuksille,
ota yhteyttä joko suoraan kouluttajaan Juha Putkiseen, puh. 0400 554 143 tai Cleanosoliin.
Koulutus voidaan järjestää joko omissa tiloissanne tai Cleanosolin tiloissa Mikkelissä tai Nurmijärvellä.